Vol 1, No 1 (2012)

Table of Contents

Editorial

Introduction of the Journal of Applied Virology
Wenbo Zhang
PDF

News @ Virology

The new emerging tick-born virus of novel bunyavirus
Kai Wang
PDF

People @ Virology

Biography of Professor Huang Zhenxiang
Shouchun Cao
PDF

Articles @ Virology

Yunpeng Wang, Shuyang Guo
PDF
Yihui He, Zi'an Mao, Yueqing Chen, Limin Jiang, Yongxue Li, Haiying Huang
PDF
Shouchun Cao, Jia Li, Leitai Shi, Yunpeng Wang, Xiahong Wang, Jinghua Liu, Guanmu Dong
PDF