Home    | Feature Article  |  E-ahead of Print   |  Archives   | Author Guidline   | Editorial Board

Archives (2016-2019)  
 
 

Year 2019

 

Vol 8, No 1      Click for Details & Fulltext

Minireviews @ Virology

Xing peng, Meilan Li
 
1-8
 
Vol 8, No 2     Click for Details & Fulltext

Articles @ Virology

Jingyun Wang, Liying Hao, Fan Li, Chenyu Bai, Jingjing Bai, Dingding Zheng, Yujiao Cao, Xiangdong Li, Yuxiu Liu, Junhua Deng, Kegong Tian
 
9-20
Yunpeng Wang, Shouchun Cao, Chongfa Tang, Leitai Shi, Jia Li
 
21-28

 

Vol 8, No 3   Click for Details & Fulltext

Minireviews @ Virology

Xing Peng, Meilan Li
29-34
 

Articles @ Virology

Zhen Zhou, Xiaodong Sun, Rao Yan, Jinfeng An, Xinjian Zhou, Mingyi Li, Xinsheng Gu, Xincai Hao, Ming Sang
 
35-47
Ling Wang, Jingjing Liu, Yan Kong, Yuhua Li
49-56

 

Vol 8, No 4   Click for Details & Fulltext
 
 
 

Year 2018

 

Vol 7, No 1      Click for Details & Fulltext

Articles @ Virology

Lihong Ji, Jinsong Zhang, Yuqing Mi, Guoyu Niu
1-8
 
Vol 7, No 2     Click for Details & Fulltext

Articles @ Virology

Tailong Qu, RunCheng Li, BinYu Luo, MeiJun Yan, Meng Ge, TaoTao Yang, XingLong Yu
9-23

 

Vol 7, No 3   Click for Details & Fulltext

Articles @ Virology

Xiaohuan Zhang, Leitai Shi
 
25-34
Xiaoguang Wang, Ling Ye, Bifeng Ye, Fuming Liu, Yongliang Lei
 
35-44

 

Vol 7, No 4   Click for Details & Fulltext

Articles @ Virology

Lei He, Huan Yu, Yiyi Ou-Yang, Jing Peng, Shuangqing Liu, Guohua Huang
 
45-60
Leitai Shi, Xiaohuan Zhang, Yongxin Yu
 
61-65

 

 

Year 2017

 

Vol 6, No 1      Click for Details & Fulltext

Articles @ Virology

 
Yunpeng Wang, Xiaoming Yang
1-9
 
Vol 6, No 2     Click for Details & Fulltext

Articles @ Virology

Jialiang DU, Tai Guo
 
11-18

 

Vol 6, No 3   Click for Details & Fulltext

Articles @ Virology

Tong Cai, Yuan Zhang, Qing He, Qian Liu, Yusheng Pei, Chen Chen, Hua Gao
 
19-25
waqar islam
 
26-49
Tong Cai, Guolai Zhang, Yusheng Pei, Hua Gao
 
50-54

 

Vol 6, No 4   Click for Details & Fulltext

Articles @ Virology

Yang Cao, Wenwen Zhang, Pengfei Yang, Liping Zhang, Lili Li, Xin Zhao, Jinke Li, Xuezheng Ma, Ruijin Ping, Kongxin Hu
 
55-65
Tailong Qu, Dun Zhao, Runcheng li, Meng Ge, Xinglong Yu
 
67-75

 

 

Year 2016

 

Vol 5, No 1      Click for Details & Fulltext

Articles @ Virology

Yuzhang Sun, Yonglian Dai, Renfu Yin
 
1-8
 
Vol 5, No 2     Click for Details & Fulltext

Articles @ Virology

Adesuyi Ayodeji Omoare, Oluwaseyi Sedowhe Ashaka, Idris Abdullahi Nasir, Olajide Olubunmi Agbede
 
9-20
Leitai Shi, Shouchun Cao, Xiaohong Wu, Jia Li, Yunpeng Wang, Yongxin Yu, Yuhua Li
 
21-29

 

Vol 5, No 3   Click for Details & Fulltext

Articles @ Virology

Shu Shen, Dawei Shi, Haiwei Zhou, Yabin Tian, Donglai Liu, Chuntao Zhang
 
31-36
Leitai Shi, Yongxin Yu, Yuhua Li
 
37-42
wotan zeng
 
43-63

 

Vol 5, No 4   Click for Details & Fulltext

Articles @ Virology

Yunpeng Wang, Shouchun Cao, Jia Li, Jianrong Tang, Leitai Shi, Yongxin Yu, Yuhua Li
 
65-71
Lijun Shao, Lei Fang, Xiao Qi, Xueqian Wu, Guoyu Niu
 
72-78
Harshavardhan Reddy Parapatla, Kiran Kumar J, Sunil Kumar Myla, Charitha Devi Mekala
 
79-87

 

 
Manuscript Tracking System
   
 

 

Submit Manuscript
  • The author should register as authour firstly by click the follows link.

 

  • Submit your article by login in the Manuscript Tracking System with your username and password.

 

 

Editorial Team

Honorary Chief Editor

Prof. Farhad Imani :ViraSource Laboratories, North Carolina,27709, USA

Chief Editor  

Dr.  Wenbo Zhang:North Carolina State Laboratory Of Public Health, Raleigh, North Carolina, USA

 Dr. Kongxin Hu:Chinese Academy of Inspection and Quarantine, China

Associate Chief Editor  

Dr. Tengchuan Jin: University of Science and Technology of China

Dr.  Tao Wang : School of Life Sciences,Tianjin University , China

Dr.  Fushun Zhang: The University of Texas Health Science Center at San Antonio, Texas, USA

Managing Director  

Dr.  Kai Wang:Institut Pasteur of Shanghai, Chinese Academy of Sciences, China

 

 
 
 

 

All Published work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Copyright © 2012-2021 All rights reserved